Η δύναμη της επιβράβευσης κίνητρο για την εργασία

Μπορεί τα χρήματα να κινούν τον κόσμο αλλά, όταν στον εργασιακό χώρο υπάρχει και συναισθηματική διάσταση, ακόμη και ένα απλό «ευχαριστώ» ή ένα «μπράβο» μπορεί να αποτελεί μεγάλο κίνητρο.

Η έρευνα που οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα έγινε σε μια τράπεζα, όπου το περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα τοξικό. Ο στόχος ήταν μόνο η επιβίωση του ισχυρότερου ενώ η ομαδική εργασία ήταν ανύπαρκτη. Η απληστία, ο εκφοβισμός και η κακή συμπεριφορά ήταν ανεξέλεγκτη. Όλη η ομάδα ήταν επικεντρωμένη στο κέρδος και το χρήμα με αποτέλεσμα να παραγκωνίζονται η αυτοπεποίθηση, η σωματική και η πνευματική υγεία των εργαζομένων της τράπεζας. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η παραγωγικότητα να είναι φθίνουσα, το ηθικό χαμηλό ενώ σημειώνονταν συχνά απουσίες στελεχών. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη μάλιστα διαιώνιζαν αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όταν μοναδικό κίνητρο για τους εργαζομένους είναι τα χρήματα τότε οι επιχειρηματίες δεν είναι σε θέση να αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση από τους υπαλλήλους τους.

Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτό που πραγματικά μετράει, εκτός από τις δίκαιες απολαβές είναι ο σεβασμός, η αναγνώριση, η αίσθηση της ολοκλήρωσης, το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα και η αίσθηση του σκοπού. Όταν οι άνθρωποι εκτίθενται σε καθημερινές πράξεις καλοσύνης, ένα απλό «ευχαριστώ» ή ένα «μπράβο» για το ότι έκαναν καλά τη δουλειά τους μπορεί να αποτελέσει μεγάλο κίνητρο και να συμβάλει σε ένα πιο θετικό περιβάλλον εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο οικοδομείται η αισιοδοξία και η αντοχή ενώ τα άτομα που επιβραβεύονται τείνουν να είναι πιο δημιουργικά και παραγωγικά

//]]>