Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται έναν… εναλλακτικό, φουτουριστικό υπάλληλο

Η διορατικότητά σας σε ότι αφορά τη στρατηγική της επιχείρησής σας μπορεί να την προετοιμάσει για μεγάλες αλλαγές και ο «φουτουρισμός» σαν εργαλείο στρατηγικής θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμος.

Η «υιοθέτηση» μιας πιο φουτουριστικής διαχείρισης της επιχείρησής σας θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμη στον προσδιορισμό της στρατηγικής που θα ακολουθήσετε για την ανάπτυξή της και την προετοιμασία της για το μέλλον. Στο επίπεδο αυτό είναι πιθανόν, να σας φανεί χρήσιμος ένας εναλλακτικός, «φουτουριστικός» υπάλληλος. Οι φουτουριστές έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα να εντοπίζουν τις μεγάλες τάσεις. Και μια μεγάλη τάση είναι μια παγκόσμια και διαρκής δύναμη ανάπτυξης που επηρεάζει τις επιχειρήσεις, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την προσωπική ζωή, ορίζοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο και το μέλλον της επιχείρησης. Και φυσικά η τεχνική αυτή δεν βρίσκει εφαρμογή μόνο σε μεγάλους οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και ο ΟΟΣΑ αλλά η οποιαδήποτε επιχείρηση θα μπορούσε να την εφαρμόσει.

Μερικές από τις μεγάλες τάσεις που συνηθίζουν να έχουν ως οδηγό οι «φουτουριστές» είναι οι εξής:

  1. Ψηφιακή κοινωνία

Η ψηφιακή κοινωνία συνδέει ανθρώπους και αντικείμενα μέσω ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών, αυτοματοποιώντας την ανθρώπινη εργασία.

  1. Παγκόσμια Ανάπτυξη

Τα πάντα αυξάνονται, ο πληθυσμούς, οι οικονομίες και ο πλούτος. Ο αναπτυσσόμενος κόσμος είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης, καθώς η παγκόσμια μεσαία τάξη επεκτείνεται, ιδιαίτερα στην Ασία.

  1. Βιωσιμότητα

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των πόρων μας χτύπησε την πόρτα. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί επιτακτική ανάγκη και ένα βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Θα ήταν καλό οι εταιρείες να αρχίσουν  τουλάχιστον συζητήσεις γύρω από αυτά τα θέματα και στο μέτρο που αυτά τους ταιριάζουν περισσότερο και να βρουν τον υπάλληλο αυτόν που ίσως κινήσει τα νήματα…

//]]>